جلسه سوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

کسب دانش و اطلاعات در هر حوزه‌ای، در دنیای امروز، از اهمیت به‌‌سزایی برخوردار است؛ چراکه با تحلیل دانش و اطلاعات می‌توان درک خود را از محیط اطراف افزایش داد و بر مبنای آن تصمیم‌های آگاهانه‌تری اتخاذ نمود. "اشتراک‌ و تحلیل اطلاعات قلمرو ICT"با هدف هماهنگی زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم  یک روند رو به رشد می‌باشد تا موجب تسهیل فرایند تصمیم‌سازی در ارائه راهبرد و انتقال دانش شود.

"سامانه‌های اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات تهدید"، به عنوان مراجع تصمیم‌ساز امنیت قلمرو خود بکار می‌روند که با ایجاد آگاهی وضعیت سایبری و دانش‌افزائی در جهت ترغیب، هماهنگی و تسهیل همکاری بین متولیان زیرساختهای حیاتی  قلمرو و سایر مراکز پایش امنیت نقش‌آفرین هستند. ایجاد هماهنگی و تعامل نیازمند تعریف استانداردها، قوانین و سیاستهایی است که محیط ارتباطی تعریف شود و مشخص شود هر نهاد، چه نقش و مسئولیتی در اجرای این قوانین و مقررات خواهد داشت.

در این نشست در مورد تشکیلات و چارچوبهای قانونی کشورهای پیشرو در زمینه قوانین و سیاستهای اشتراک‌گذاری اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و گمنام سازی و روندهای آن در اکوسیستم اشتراک گذاری اطلاعات از نظر روالهای اجرایی و مدلهای مبتنی براعتماد بحث خواهد شد. همچنین  مزایا و معایب مدلهای ارتباطی و سیاست‌های حاکم بر این مدلها بررسی و استانداردهای رایج در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات معرفی خواهند شد. اسناد نهایی منتشر شده حاصل از پژوهشهای انجام شده و نتایج تحقیقات نیز تشریح خواهد شد. نشست شامل سرفصلهای زیر می‌باشد:

  • معرفی مدلهای ارتباطی موجود و سیاستهای حاکم  بر اشتراک گذاری در حفاظت از زیرساخت حیاتی
  • معرفی و مقایسه قوانین اشتراک گذاری اطلاعات در کشورهای پیشرو( CISA2015، PPD21 ،PPD41 ،GDPR و AIS)
  • درس‌های آموخته شده و اسناد منتشر شده
ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم