سمینار بستر توسعه ماسیو مایمو و امکان سنجی موج میلیمتری

در دنیا حرکت به سمت ۵G با شروع آزمایشگاه نسل چهار و بهره برداری از سرویس‌های جدید در این آزمایشگاه انجام شده است. در ادامه با تغییرات در واسط هوایی از واسط LTE به ۵G-NR و همچنین الحاق سرویس‌های موج میلیمتری نسبت به حرکت به آزمایشگاه نسل پنجم اقدام می‌گردد. در این راستا بستر تست ( آزمایشگاه) مرکز تحقیقات نیز  از دو بخش ایستگاه پایه و تجهیزات کاربری تشکیل می‌شود که هر بخش از دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می‌شود. هدف این سمینار بررسی روش ایجاد یک سیستم آزمایشگاهی چند ورودی– چند خروجی مقیاس پذیر به منظور فراهم کردن یک بستر تست با قابلیت تست بخش رادیویی مبتنی بر سیستم‌های آنتنی با قابلیت شکل دهی پرتو چندکاربره می‌باشد که داری قابلیت اطمینان بسیار بالا، تاخیر بسیار پایین و پهنای باند بالا می‌باشد. این قابلیت‌ها امکان پیاده سازی سرویس‌های نسل پنجم را محیا می‌سازد. در این سمینار طرح سخت افزاری / سیستمی که در مرکز تحقیقات انجام شده است ارایه می‌گردد. در انتها قابلیت‌ها و کاربردهای این بستر ارایه می‌گردد.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم