نشست تخصصی "پیشران‌های توسعه حمل و نقل جاده ای هوشمند و نقش ICT در آن"

حمل و نقل هوشمند، حوزه ای وسیع با کاربردهای متنوع شامل مدیریت ترافیک، مدیریت ناوگان، کاهش آلودگی هوا و خوردروهای خودران و…است. کاربردهای متنوع این حوزه نیازمند فناوری‌های گوناگون و زیرساخت‌های فناوری متعدد است. در سخنرانی نخست این رویداد، فناوری‌هایی که محرکهای اصلی در تحقق اهداف حمل و نقل جاده ای هوشمند هستند معرفی و وضعیت این فناوری‌ها در جهان و کشور بررسی شد. سپس به بیان نقش صنعت تلکام در هموار کردن مسیر تحول دیجیتال در صنایع با محوریت صنعت خودرو سازی پرداخته شد.

تحول دیجیتال یک عامل اساسی در تغییرات فراگیر و گسترده در جهان پیرامون ما بوده و دارای پتانسیل بالایی  برای کمک به بهبود کیفیت زندگی و ایجاد مزیت اجتماعی گسترده تر  است. این تحول، فرصت‌های جدیدی برای خلق ارزش و کسب و کارهای جدید فناورانه فراهم می‌کند. صنعت ICT با ارایه قابلیتهای مختلف از قبیل ایجاد بستر و ظرفیت اتصال یکپارچه امن، پلتفرم‌های ابری، رایانش ابری، هوش مصنوعی و…نقشی محوری در نیل به این اهداف خواهد داشت.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم