جلسه 36 فروم نسل پیشرو ارتباطات (5G) بررسی جنبه‌های اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی از منظر ITU

طیف فرکانسی از جمله سرمایه‌های‌ ملی و منابع خدادادی هر کشور است که به دلیل کاربرد در برقراری ارتباطات رادیویی دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به سزایی است. از طرفی رشد روزافزون استفاده از امواج رادیویی در انواع شبکه‌های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب‌ناپذیر بوده و حتی استفاده از انرژی این امواج در امور صنعتی، پزشکی و خانگی امری متداول و عادی شده است. این افزایش کاربردها باعث افزایش درخواست بهره‌برداری از طیف فرکانسی خواهد شد. بر اساس تئوری اقتصاد، تا زمانی که تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، قیمت‌ها تعیین‌کننده‌ترند! و دلیل این امر محدود بودن طیف فرکانسی است، لذا تصمیمات مربوط به مدیریت طیف باید مبین نقطه نظرات اقتصادی نیز باشد منظری که تاکنون بدان کمتر پرداخته شده است. یکی از اهداف مهم در این راستا، بیشینه نمودن سود خالص جامعه است و این خود عمده‌ترین دلیلی است که اقتصاددانان به‌عنوان توزیع مؤثر و اقتصادی منابع بدان اشاره می‌کنند. حال سوال اینجاست که چگونه منافع ناشی از این تخصیص برای عرضه‌کننده و متقاضی- هر دو- حداکثر می‌شود؟! آیا با وجود بعضا تضاد منافع این مهم شدنی است؟

در این سمینار بر اساس  نتایج حاصل از پروژه "راهکارهای فنی و اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی با توجه به فناوری­های نوین و نیازهای آتی کشور" ضرورت و اهمیت جنبه‌های اقتصادی مدیریت طیف فرکانسی بررسی شده و ضمن تشریح رویکردهای تخصیص و تجارب قبلی در زمینه واگذاری مجوز به اپراتورها (علی الخصوص تجربه اخیر اپراتور دوم پست جمهوری اسلامی ایران) به این پرسش پاسخ داده خواهد شد.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم