جلسه یازدهم فروم کلان داده‌ها با موضوع الگوهای توسعه استارت آپ‌های داده محور

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم