جلسه اول فروم فناوری‌های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

در سال­های اخیر علم سنجی شاخه­های مختلف علم و فناوری به شدت مورد توجه قرار گرفته است. علم‌سنجی عبارت است از تجزیه ‌و تحلیل کمّی و تا حد امکان کیفی از فرایند تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌نگری علمی و پژوهشی در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی، ملی و بین‌المللی. در این فروم پس از معرفی کلی علم سنجی به بررسی نتایج علم سنجی در حوزه ارتباطات کوانتومی پرداخته می­شود و موارد زیر مورد بررسی قرار می­گیرند و به نقد گذاشته می­شوند:

  • روند رشد مدارک و اسناد در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • معرفی زیرشاخه‌های اصلی حوزه ارتباطات کوانتومی
  • معرفی کشورهای پیشرو در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • معرفی افراد شاخص و موسسات برتر در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • نتایج تحلیل پنت‌ها در حوزه ارتباطات کوانتومی
ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم