پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Empowering ICT industry for Development of Society
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Artificial intelligent and machine learning in 5G networks
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Opportunities and challenges of cloud computing in Iran, Technical, Business, and Law & Regulation issues
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Quantum Communications Networks: Opportunities and Challenges
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Monitoring and optimization challenges
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Soft warizing network through Software Defined Networking
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Improving Quality of Video Networking
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Legal requirements for data-driven businesses
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background