پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Fields & Waves 1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Fields & Waves 2
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
security1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Monitoring and optimization challenges
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Soft warizing network through Software Defined Networking
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Improving Quality of Video Networking
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Legal requirements for data-driven businesses
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
5G core foundation and CUPS
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background