پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Block chains & decentralized consensus algorithms: applications and barriers in the IOT world
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Block chain Explained: architecture, security and applications
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Artificial intelligent and machine learning in 5G networks
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Opportunities and challenges of cloud computing in Iran, Technical, Business, and Law & Regulation issues
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Quantum Communications Networks: Opportunities and Challenges
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Monitoring and optimization challenges
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
Soft warizing network through Software Defined Networking
تاریخ برگزاری: 
1397/09/26
نوع: 
کارگاه آموزشی
بررسی استراتژی‌های برخی پژوهشگاه‌های دنیا
تاریخ برگزاری: 
1397/09/19
نوع: 
سمینار

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background