پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

wireless2 & Security 2 & Security 3
تاریخ برگزاری: 
1397/09/28
نوع: 
سمینار
network4
تاریخ برگزاری: 
1397/09/28
نوع: 
کارگاه آموزشی
Web Intellige nce2
تاریخ برگزاری: 
1397/09/28
نوع: 
کارگاه آموزشی
Fields & Waves 3
تاریخ برگزاری: 
1397/09/28
نوع: 
کارگاه آموزشی
Fields & Waves 4
تاریخ برگزاری: 
1397/09/28
نوع: 
کارگاه آموزشی
5g network evolution
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Empowering ICT industry for Development of Society
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
network1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background