پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

network1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
network2
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Fields & Waves 1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Fields & Waves 2
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
security1
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
1 Wireless
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
Web Intelligence & wireless2
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی
business and innovation consultant
تاریخ برگزاری: 
1397/09/27
نوع: 
کارگاه آموزشی

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background