پایگاه آرشیو مستندات دوره‌های آموزشی، سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

5G Air Interface
تاریخ برگزاری: 
1393/12/13
نوع: 
سمینار
اولین کارگاه آموزشی پایش دولت الکترونیکی در ایران
تاریخ برگزاری: 
1393/12/12 تا 1393/12/14
نوع: 
کارگاه آموزشی
الگوریتم‌های سریعتر برای حل مساله فاصله فریشه
تاریخ برگزاری: 
1393/12/10
نوع: 
کارگاه آموزشی
همایش شرکت‌های سرآمد، مادر و برندساز
تاریخ برگزاری: 
1393/12/05 تا 1393/12/06
نوع: 
سمینار
اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع
تاریخ برگزاری: 
1393/11/30
نوع: 
سمینار
داده‌های عظیم
تاریخ برگزاری: 
1393/10/24
نوع: 
سمینار
همایش راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات
تاریخ برگزاری: 
1393/10/17
نوع: 
سمینار
طراحی الگوریتم در رایانش ابری
تاریخ برگزاری: 
1393/10/16
نوع: 
سمینار

صفحه‌ها

دوره‌های آموزشی

در راستای بالاتر بردن هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات، همواره پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Layout Style

Direction

Predefined Colors

Background