جلسه 40 فروم نسل پیشرو ارتباطات (۵G)

توسعه شبکه مخابراتی نسل پنجم (5G) با یکپارچه‌سازی و فراهم آوردن امکاناتی از قبیل ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D)، شهرهای هوشمند، ارتباطات بین ماشین‌های متحرک، اینترنت اشیاء (IoT) و…تحول بزرگی در صنعت و زندگی ما ایجاد می‌کند. یکی از موارد کلیدی در 5G، امنیت اطلاعات و پایداری ارتباطات است که نیازمندی‌های متفاوتی را می‌طلبد. چرا که در شبکه متراکم 5G، تجهیزات و دستگاه‌ها بسیاری با هم در ارتباط هستند و لذا برقراری ارتباطات محرمانه در چنین شبکه‌ای، پیچیده خواهد بود بنابراین استفاده از راهکارها و روش‌های امنیتی جدید مانند راهکارهای امنیت لایه فیزیکی، جهت مقابله با حمله‌های شنود اطلاعات و حمله‌های جمینگ روش‌های پیشنهادی و کارا در این شبکه‌ها می‌باشند. این روش‌ها برخلاف روش‌های رمزنگاری که مبتنی بر روش‌ها و الگوریتم‌های ریاضی کدگذاری و محاسبات هستند، بر پایه نظریه اطلاعات بوده و بدون توزیع کلید رمزنگاری بین گره‌ها و صرفاً با بهره‌گیری از خواص تصادفی کانال مخابراتی، مخابرات محرمانه را برقرار می‌کنند.

در ادامه مباحث مرور شده در ارائه اول در این ارائه ابتدا چالش‌ها و مباحث مربوط به امنیت در لایه فیزیکی معرفی و راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهند شد، سپس در ادامه، به چگونگی حفاظت داده‌ها در شبکه 5G بر اساس استاندارد 3GPP نسخه 15 می‌پردازیم. در این راستا، معرفی معماری کلی شبکه، مسئولیت‌های امنیتی نودها و الزامات امنیتی مربوط به آن‌ها، چگونگی برقراری امنیت (شامل محرمانگی، یکپارچگی و احراز هویت) در شبکه5G  بررسی و مرور می‌شود.

در بخش دیگر این ارائه، شبکه اینترنت اشیاء(IoT)  به‌عنوان بخشی مهم در شبکه مخابراتی نسل آتی معرفی و سپس با در نظر گرفتن محدودیت‌های تجهیزات و دستگاه‌هایIoT ، چالش‌ها و راهکارهای امنیتی این بخش معرفی و بررسی می‌گردد. در انتها این نشست ضمن معرفی این تکنیک‌ها، نمونه‌های عملی و اجرایی ایجاد امنیت در لایه فیزیکی برای برخی استانداردها مانند IEEE 802.11 و نیز برایLoRa   معرفی می‌گردند.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم