جلسه دوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطلاعات تهدیدات سایبری

اشتراک‌گذاری و تحلیل اطلاعات در سطح ملی لازمه ایجاد آگاهی وضعیتی و هوشمندی در زمینه سیاست‌گذاری، تدوین راهبردها و تصمیم‌گیری و راهبری هماهنگ عملیاتی در قبال انواع تهدیدات، حوادث، بحران‌ها و به‌عبارتی هرگونه مخاطره با انواع آثار مخرب بالقوه یا بالفعل علیه عموم مردم، زیرساخت‌های حیاتی، حساس و یا مهم و همچنین حاکمیت کشور است. ایجاد یک مرکز کانونی اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیت سایبری در سطح ملی در بعد حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی از نیازمندی‌های کشور است که می‌تواند منجر به کاهش سطح مخاطره، جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مهاجمین، بهبود تاب‌آوری سایبری ملی و پاسخ هماهنگ و موثر به تهدیدات ملی گردد.

در این نشست، چارجوب‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات، معماری‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات که در کشورهای پیشرو در سطح ملی استفاده شده‌اند و همچنین استانداردها و به‌روشهایی که در این حوزه برای مراکز ملی اشتراک‌گذاری و مدیریت مخاطرات-تهدیدات سایبری ارائه شده است، معرفی می‌گردند.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم