جلسه پنجم فروم فناوری‌های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

  • ارائه اطلاعات آماری عملکرد کشورهای پیشرو در فناوری‌های کوانتومی
  • مروری بر نقشه راه چین، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • تعامل فناوری‌های کوانتومی با سایر موضوعات محوری حوزه فاوا (۵G، IOT،cloud, SDN, blockchain…)
  • معرفی اقدامات انجام شده سایر کشورها (نظیر ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئیس،اسپانیا و غیره) در حوزه ارتباطات کوانتومی
  • معرفی بازیگران صنعت کوانتوم و استانداردها
ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم