جلسه سوم فروم زنجیره بلوکی " دموکراسی، زنجیره بلوکی و انتخابات"

     فروم زنجیره بلوکی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری خبرگان و فعالان این حوزه باهدف بررسی و آگاهی‌رسانی از آخرین نتایج پیشرفت‌های پژوهشی و تجربی در خصوص فناوری زنجیره بلوکی، سومین جلسه فروم زنجیره بلوکی را با سرفصل‌های زیر به «کاربرد زنجیره بلوکی در خدمات دولتی با تمرکز بر موضوع انتخابات» اختصاص داده است:

  • زنجیره بلوکی چیست (تشریح فلسفه غیرمتمرکز بودن زنجیره بلوکی)
  • ویژگی‌های اصلی زنجیره بلوکی (توزیعی بودن، شفافیت، امنیت، عدم‌تغییر رکوردها، قابلیت دسترسی‌های مختلف، حریم خصوصی)
  • فلسفه مجلس و ضرورت وجود نماینده و نقش تحول‌آفرین زنجیره بلوکی در آن
  • تشریح فرآیند انتخابات(شناخت واجدین شرایط، برگزاری، شمارش، اعلام نتایج)
  • موارد ناقض صحت انتخابات(تقلب و عدم شمارش صحیح)
  • کاربرد زنجیره بلوکی در قسمت‌های مختلف انتخابات
  • مزایای زنجیره بلوکی در انتخابات
  • نمونه‌های اجرایی
ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم