سمینار گذر به IPv6 در شبکه IP کشور

هم اکنون بسیاری خدمات در جامعه ما و جامعه جهانی بر بستر اینترنت ارائه می­شود. پروتکل ارتباطی این شبکه از آغاز IPv4 بوده است. با توجه به اتمام فضای آدرس در IPv4، نسخه جدیدی از پروتکل IP به نام IPv6 برای جانشینی آن استاندارد شده ولی این نسخه قابلیت پشتیبانی از نسخه قبلی(IPv4) را ندارد. این به این معنی است که کلیه عناصر در لایه‌های مختلف از قبیل Host‌ها، تجهیزات، برنامه‌های کاربردی، نرم افزارها، سرویس‌ها و سامانه­های مانیتورینگ، شارژینگ، مدیریت و امنیت شبکه که در حال کار با نسخه قبلی هستند در صورت استفاده شبکه از پروتکل IPv6، دیگر قادر به ادامه کار نیستند بنابراین ذینفعان و فعالان ICT  در کشور باید در یک روند به نام مهاجرت به IPv6 تجهیزات، شبکه‌ها و سرویس‌های خود را تطبیق یا تغییر دهند. در سایرکشورها با توجه به پیچیده و هزینه‌بر بودن این فرآیند، بخش دولتی وظیفۀ تهیه راهبرد، طرح‌های کلان و الزامات گذر را به عهده گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال تهیه سند گذر به IPv6، یک فعالیت پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه راهبردها و طرح‌های عملیاتی گذر به IPv6 متناسب با نیازهای فاز جدید گذر به IPv6 کشور انجام گرفته است. هدف این پروژه پژوهش در تهیه راهبرد و سپس ارائۀ طرح‌های پیاده سازی شبکۀ IP کشور بر اساس IPv6 بوده است. از جملۀ فعالیت­های صورت­گرفته در این زمینه، بررسی و آنالیز راهبردها و راهکارهای سایر کشورها در گذر به IPv6، بررسی وضعیت فعلی شبکۀ IP کشور و چالش‌های آن برای گذر به IPv6، بررسی روند گذر به IPv6 و چالش‌های آن در دنیا و همچنین فناوریهای گذر به IPv6 بوده است. پس از فعالیت‌های بررسی و آنالیز، سند راهبرد و راهکار گذر به IPv6 برای شبکۀ IP کشور ارائه شده است. این سند شامل راهبردها، نقشۀ راه و راهکارهای پیاه سازی IPv6 در شبکۀ IP کشور شامل شبکه­های زیرساخت کشور، شبکه­های سازمانی، اپراتورهای موبایل، شبکه­های ثابت، مراکز داده و خدمات ابری، شبکه دولت، شبکه ملی اطلاعات، سرویس‌‌های IoT و DNS، مدیریت و مانیتورینگ شبکه، امنیت و تجهیزات است. دستاوردهای دیگر این پروژه تهیه سند بومی قابلیت­های مورد نیاز تجهیزات ICT کشور، ارائۀ طرح ساختار مدیریت و راهبری گذر به IPv6 کشور و همچنین طرح مدیریت تجاری سازی IPv6 در کشور است. در این همایش، تلاش می­شود مهمترین دستاوردهای پروژه جهت اطلاع و ارزیابی جامعۀ ICT کشور ارائه گردد.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم
10 بخش دهم