جلسه نهم فروم کلان داده‌ها با موضوع حکمرانی داده‌ها

حکمرانی داده­ها به عنوان یک فرآیند کل­نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده­ها، انطباق فرآیندهای مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده­ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده­ها مطرح می­باشد. حکمرانی داده­ها در سطح ملی به مجموعه­ای از سیاست­ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می­شود که به‌منظور مدیریت داده­ها و رفع و به حداقل رساندن چالش­های موجود در زمینه‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب­وکاری وضع و اجرا می­شود. حکمرانی ملی داده‌ها می‌تواند با مدیریت چرخه حیات داده‌ها در سطح کشور، تبیین هر چه‌بهتر مسئولیت‌های مربوط به داده‌ها و تدقیق ساختار داده‌های بخش‌های مختلف، عدم یکپارچگی داده‌ها را از میان برده و در قالب یک نظام تحولی نوآوری منجر به ایجاد اشتغال، افزایش نوآوری در اقتصاد و کسب ارزش اقتصادی از داده‌ها در سطح ملی گردد. در این پنل، موضوعات "چارچوب‌ها و مدل‌های حاکمیت داده در سطح سازمانی و ملی"، "اصول حکمرانی داده­ها"، "نقش‌ها و وظایف بازیگران مختلف حکمرانی داده‌ها"، "رویه‌ها و مقررات موجود در زمینه حکمرانی داده­ها در کشور"،  "تجربیات جهانی در حوزه حکمرانی داده­ها" و " رویه‌ها و استانداردهای مورد نیاز حکمرانی ملی داده" مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم